Aparate pentru determinarea punctului de inflamabilitate