Daily Archives: 24/05/2018


NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Noi, societatea AMS 2000 TRADING IMPEX S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, sectorul 3, str. Turturelelor nr. 62, et. 2, Decebal Tower, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5527/1997, având CUI 9603757, reprezentat legal prin Administrator Radion Crijanovschi, în calitate de […]

Nou! GDPR